Disciplina de Pedologie are ca obiective: prezentarea elementelor ce stau la baza clasificarii solurilor, structura Sistemului Roman de Taxonomie a Solurilor, caracterizarea claselor si tipurilor de sol formate in conditiile Romaniei, fertilitatea naturala a acestora, pretabilitatea pentru diferite folosinte, identificarea factorilor restrictivi pentru productia agricola, stabilirea masurilor de ameliorare care se impun pentru cresterea potentialului de productie.
Cursul prezinta principalele surse de energie utilizate in agricultura.

Cursul de Fiziologia plantelor are menirea de a informa studenții cu privire la mecanismele principalelor procese fiziologice în vederea stabilirii celor mai potrivite tehnologii de cultură.
Sa cunoasca mecanismele de stocare , transmitere si utilizare a informatiei genetice.
Cursul de Entomologie prezinta studentilor speciile de animale daunatoare culturilor agricole. Se prezinta de asemenea biologia, ecologia si metodele de combatere a acestora.
Cursul de Fitopatplogie se adreseaza studentilor din anul al doilea si are urmatoarele obiective: cunoasterea patogenilor plantelor: virusuri, micoplasme, bacterii, ciuperci; epidemiologia si ecologia bolilor plantelor; profilaxia si terapia bolilor plantelor
Scopul acestei discipline este de a dezvolta aptitudinile de comunicare verbală şi scrisă în limba engleză, pe baza însuşirii unor noţiuni esenţiale de gramatică şi vocabular.