Agrochimia este o ştiinţă interdisciplinară care se ocupă de problemele generale ale chimizării agriculturii. Cursul pune la dispoziţia studenţilor informaţii legate de folosirea îngrăşămintelor şi amendamentelor, în corelaţie cu însuşirile biologice ale plantelor şi proprietăţile fizico-chimice ale solului. Viitorii specialiști agronomi trebuie să capete deprinderi pentru determinarea prin metode specifice a stării de fertilitate a solului, a stării de nutriţie a plantelor, iar prin interpretarea indicilor agrochimici să stabilească cauzele dereglărilor nutriţionale şi să poată lua măsuri de corecţie, care să ducă la sporirea cantitativă şi calitativă a producţiei vegetale, fără degradarea mediului înconjurător.
Rolul Agrotehnicii este de a pregăti specialisti capabili să aplice în producţie noile tehnici precum şi rezultate ale cercetării ştiinţifice cum ar fi: folosirea sisteme conservative de lucrare a solului (minim tillage, no tillage); organizarea de asolamente şi rotaţii de culturi corespunzătoare zonelor sau bazinelor geografice; folosirea erbicidelor în doze optime şi aplicate corect, uneori renunţarea la substanţe chimice şi înlocuirea acestora cu bioerbicide etc.

Solurile nu se pot forma în lipsa factorului biotic, şi anume vegetaţia. Totuşi acest factor nu poate fi considerat ca variabilă independentă deoarece este determinat de climă, sol şi condiţiile locale Vegetaţia influenţează formarea solului prin furnizarea de materie organică solului, contribuind la acumularea humusului în sol atât în ceea ce priveşte cantitatea cât şi calitatea acestuia.

Complexitatea agriculturii, ca ramură a producţiei materiale, a economiei naţionale, este determinată de rolul agriculturii în dezvoltarea economică şi de particularităţile ei tehnice, economice şi sociale, care imprimă legităţilor economice generale o manifestare specifică în agricultură.
Cursul de Entomologie prezinta studentilor speciile de animale daunatoare culturilor agricole. Se prezinta de asemenea biologia, ecologia si metodele de combatere a acestora.
Cursul de Fitopatplogie se adreseaza studentilor din anul al doilea si are urmatoarele obiective: cunoasterea patogenilor plantelor: virusuri, micoplasme, bacterii, ciuperci; epidemiologia si ecologia bolilor plantelor; profilaxia si terapia bolilor plantelor
sa cunoasca mecanismele de stocare , transmitere si utilizare a informatiei genetice.
Cursul “Limba engleză IV” oferă studenților posibilitatea de a deprinde limbajul de specialitate în domeniul horticulturii și altor domenii conexe, pregătind specialiști care să poată lucra în medii multiculturale.